Joris Iven

DIT LAND

 

 

 

Er is een man die zichzelf voor de gek houdt

en terwijl hij probeert om zijn dwaasheden

als de enige waarheid voor te stellen

houdt hij mij voor de gek

 

 

Ik ben geboren terwijl oorlogen woedden

ik ben geboren terwijl ziekten

terwijl plagen de mensen teisterden

ik ken de stank van dit land

 

 

Ik heb nooit hoeven te zeggen

dit land is van mij

dit land is altijd mij geweest

het is naar mij genoemd

 

 

Dit land ontleent zijn weefsel aan mij

zijn zweet en bloed zijn door mij gezouten

ik heb mijn gespannen spieren verrekt

op het draaiend wiel van dit land

 

 

Ik ben dit land van mij

ik heb nooit om een deel gevraagd

dat is nooit nodig geweest

ik ben het land

 

 

 

 Naar introductiepagina

 Bloemlezing eigen† poŽzie

 Vertalingen eigen† poŽzie

 Vertalingen

 Essays

 Toneel