Joris Iven

De taal van de kameel

 

 

september 1970

De liefhebbende dag en de duizeling

 

 

Palestina is een bezet land. Een land waar men het leven heeft afgelegd. Wonde in de herinnering van de één, haat in de herinnering van de ander. Schuld in de geschiedenis, het is een land dat pijn doet bij ieder van ons. Voor anderen is het een bron van angst. Het is een bron van angst voor hen die niet weten wat te doen met een bedorven erfenis, een vergelding voor de misdadige stilte waarin duizenden mensen werden vermoord. Dit ontslag is ook de doodstrijd van een beschaving en de demystificatie van haar waarden. Het is ook een bron van angst voor ‘de broeders’ in het gebied, voor hen die regeren en de Arabische volken mystificeren. In brokstukken bereikt ons uit de woestijn de taal van de kameel. Hij voelt de pijn door heel zijn lichaam zijn herinnering.

 

 

Ter nagedachtenis van Mahmoud Hamchari

 

 

Beween de doden niet

Ik heb geleerd van het zand

Ik heb geleerd van de boom

Ik heb geleerd van de zon

Dat de doden niet om onze tranen vragen

Zelfs al zijn het martelaars lente of ster

Een vrouw heeft me dat verteld

Moeder van alle herinneringen

Zij heeft haar kinderen zien vertrekken

Bij de dageraad van het hart

Stilzwijgend

Zij heeft hen een groot gerstebrood en een handvol olijven

Gegeven

Ze keerden niet meer terug

Zij weende niet

Zij nam afstand van de opgetuigde tederheid van de droom

Die bedelt bij de bergen

Zij nam afstand van de bloem die zich opricht tussen de

Grafstenen

Zij vergat de wolken en luisterde naar het briesje dat

Haar nieuws bracht

Mahmoud is aan zijn verwondingen bezweken

Geboren in Tulkarem enkele jaren vóór Deir Yassin

Gestorven in de winter

In een breuk in de mijnader van gekwelde herinneringen

Gevelde boom

Op de andere oever van de stilte

Beween de doden niet

Morgen

De aardbeving van misdadige herinneringen.  

 

 

12 januari 1973

 

 

 

Mahmoud Hamchari was PLO-vertegenwoordiger in Parijs. In december 1972 pleegde een Israëlisch commando een aanslag op hem; hij overleed in januari 1973.

In april 1948 vermoordden de strijdkrachten van de Irgun de inwoners van het kleine dorp Deir Yassin.

 

 

 

· Naar introductiepagina

· Bloemlezing eigen  poëzie

· Vertalingen eigen  poëzie

· Vertalingen

· Essays

· Toneel